Trainers Collectief Nederland

Waarover zou u meer willen weten; uw eigen verkoopproces of het aankoopproces van uw klant? Verplaats u in de klant en stop met verkopen, dan verkoopt u meer. Na onze training begrijpt u waarom de paradox echt werkt.

Klantgerichte Organisatie

Tevreden klanten en positieve referenties leiden direct tot meer succes en rendement. De klantgerichtheid van uw organisatie wordt bepaald door het gedrag van uw medewerkers. Alles gaat om mindset, “Goedemorgen boterham”

Persoonlijke Communicatie

Communicatie is niet wat u communiceert maar wat de ander begrijpt. Alles communiceert en u kunt niet niet communiceren. Hoe komt u over als persoon of als bedrijf? En wilt u ook zo overkomen? De impact van uw presentatie is meer dan de inhoud van uw woorden.

Doelgericht Managen

Doelgericht managen betekent proactief, situationeel handelen en effectief coachen.  De baas spelen is uit, coachen is in. Coachen zodat uw medewerker uit zichzelf in beweging komt. En dit is geen tijdelijke trend, maar een structurele voorwaarde voor het optimaal presteren van succesgerichte managers.

De Trainerscollectiefnederland.NL trainingen bestaan uit 4 hoofonderwerpen met ieder 12 modules. Uit deze 48 modules stellen we samen het perfecte trainingsprogramma voor uw organisatie samen. Deze zelfde modules kunnen in open trainingsvorm gevolgd worden. Ideaal voor nieuwe medewerkers en extra herhaling en oefening voor huidige medewerkers.

Bekijk hier de website van Trainers Collectief Nederland.